Tilladelseshaver

Foreningen TV Midtjylland Middagshøjvej 34 8800 Viborg


Bestyrelse

Sigga Møller Foged, Viborg (formand) Pernille Frederiksen, Skive Poul Foged, Viborg


Regnskab 2018

Klik her

TVstation sender på programtilladelse udstedt af Radio- og TV Nævnet (Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen), hvor Radio- og TV Nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.


Vedtægter

Klik her